Sounds Fiction

— en gestaltning i ljudvågor av Reading Music

Vi vill nu arbeta fram, komponera och realisera en serie egna platsspecifika stycken som en logisk fortsättning på vårt tidigare arbete men denna gång helt utan skrivna partitur. Rummet som vi spelar i är själva kompositionen. Vi spelar alltså, i någon mån, själva rummet som vi spelar i.

Fiktiva maskiner som skrämmer och fascinerar trots sin fysiska frånvaro. Artificiella rumsljud som i sin tur tecknar ett större artificiellt ljudrum. En obetydlig händelse som tyst skulle gått alla förbi hörs plötsligt ackompanjerad. Musiken som, i sig själv, inte tar någon fysisk plats i rummet kan paradoxalt nog ändå skapa och omskapa nya platser och rum inom oss. Rum skapade ur tomrum, det osynliga hörs.

Under arbetsnamnet Sounds Fiction vill vi med det här gestalningsverket skapa fiktiva rum inuti faktiska och omdana fysiska platser genom ljud. Vi vill arbeta plats-specifikt; kanske blir det en redovisning i form av en ljudvandring på flera platser. Eller en ljudinstallationer eller musikskulpturer, tomma rum besjälade av ljudeffekter.

Med Sounds Fiction vill vi närmare undersöka musikens förutsättningar att grumla skiljelinjen mellan det fysiska och det psykiska men samtidigt förena dem, peka på hur den mänskliga varseblivningen ständigt pendlar mellan det vi vet och det vi anar, det vi ser och det vi vill se. Perception i gungning, allt är möjligt men är någonting sant?

Vi vill tolka eller kanske avsiktligt feltolka vissa platser och rum. Så att en bekanta miljö åter kan upplevas för första gången igen. Trygga rum osäkras, nya ljud kastas över sånt vi tagit för givet.

Utformningen av dessa alternativa verkligheter tar vi oss an som ett kopplingsschema, en karta eller en arkitektritning. Vi bygger en maskin, undersöker ett landskap, reser en konstruktion. I framförandet är vi i rummet samtidigt som vi bygger det samtidigt som vi ritar det. I den här typen av konkret musik och fri improvisation manifesterar sig en rad grundläggande värderingar så som yttrandefrihet och jämställdhet. Här finns även en kärleksfull blinkning till forskningsvärldens teser och antaganden och till det självbedrägeri som kan slå tanken följe i jakten på kunskap.

I vår gestaltning presenteras ett antal demokratiska spelplaner där alla medverkandes tolkning är lika giltigt och allas insatser ges lika stor vikt. En musik utan solister, utan genre-bundna koder eller underförstådd praktik. Ljud som material, musik som konstruktion, upplevelse som en alternativ verklighet.

Hur upplever vi en fysisk plats och hur vi kan förändra upplevelsen av den genom ljudfiktioner?
Vi undersöker tillsammans den brytpunkt där det immateriella griper in i det materiella.
Ett gestaltningsverk om att komponera, framföra och åhöra tillsammans i realtid. Poesin realiseras och ur det abstrakta uppstår något till synes konkret.

Bakgrund.

2018 komponerades tre verk unikt för vårt projekt Reading Music och i händelse att vår ansökan antas är det från vårt tidigare arbete med dessa beställningsverk vi kommer ta avstamp.

I Hanna Hartmanns grafiskt noterade stycke Foreign Fridges gestaltas ljudet av ett antal imaginära kylskåp.

I Nomi Epsteins verk portals rör sig musikerna fram och åter mellan ett antal olika tydligt utmejslade ljudvärldar; klanger, rytmiska loopar, brus, fågelkvitter, vinylknaster. En inre ljudvandring, lekfullt sökande och finnande sig själv i ständigt nya sammanhang.

I Michael Pisaros lågmälda stycke Der erste Stern ist das letzte Haus gestaltas till synes triviala händelser musikaliskt. Fyrtio ljudskulpturer av vissnade löv i miniatyrformat.