Om

Reading Music är en plattform för samarbeten inom experimentell musik initierad 2021 av Lisa Ullén, Johan Arrias och Henrik Olsson. Vi vill verka för samling och samverkan mellan kompositörer och improvisatörer med ett intresse för semi-komponerad musik och sceniskt framställning i syfte att provocera nya konstnärliga lösningar och tvär-estetiska möten. Vi hoppas på så vis också öka intresset för, och förståelsen av, samtida musik.

Bakgrund

Som namnet Reading Music antyder handlar projektet om läsning av textbaserade och/eller grafiska partitur, allt från nya beställningsverk till metod-baserade improvisationer. Verksamheten Reading Music uppstod 2017 genom ett samarbete med kompositörerna Hanna Hartman (SE/DE), Nomi Epstein (USA) och Michael Pisaro (USA), alla tre verksamma och tongivande inom experimentell, nutida musik. Under 2018 gav de tre kompositörerna var sitt mycket personligt svar på den fråga Reading Music ställde i sitt projekt:

Att komponera är en sak, ett framförande en annan, att höra en tredje – vad har de tre med varandra att göra?

Musiken, i en läsning av oändligt mänga tänkbara läsningar, presenterades under 2019 i en work-in- progress-form och fick slutligen sitt uruppförande på GAS-festivalen i Göteborg, november 2020.

Trion Ullén-Olsson-Arrias som framför musiken är idag de samma som driver Reading Music.

Lisa Ullén, Johan Arrias och Henrik Olsson har inom ramen för projektet Reading Music bildat en elektro-akustisk trio som i sin musik utforskar förhållandet mellan improvisation och komposition närmare. Som grupp utforskar vi i flerstämmigt skapande ett vidgat fält av komposition –från standardnotation till grafiska-och/eller textbaserade instruktioner, utifrån den egna bakgrunden.

Genom dessa övningar uppstår musikaliska strukturer som ifrågasätter och utforskar tolkning/läsning av musik/partitur i den samtida musiken. Gruppens idé är att med ovan nämnda fokus skapa ny musik, nya beställningar, musikaliska projekt, utbyten, turnéer och workshops