Foreign Fridges

Komposition: Hanna Hartman (2018)

Hanna Hartmans stycke Foreign Fridges ger en ny infallsvinkel på hur ett grafiskt partitur kan fungera i en musikalisk gestaltning. Ett partitur som närmast liknar tekningar av kopplingsscheman, ett kretskort eller kanske baksidan av ett antal imaginära kylskåp. Korta texter eller abstrakta instruktioner (som för tankarna till Erik Satie, men med ett betydligt våldsammare anslag) följer upp varje partitursida. 

Tidsangivelser indikerar inte en tidslinje från vänster till höger fick vi veta tidigt i processen. 

Så, vad är detta?

I vår tolkning hörs en konkret ljudgestaltning av osannolikt främmande kylskåp, alla väldigt olika varandra men var och en envetet pågående, en musik utan en berättelse, utan egentlig riktning. Ljudet av frustande, pysande, ristande, knastrande kylskåp som till synes bara stått och gott i en evighet. Vi ”lyfter in dem” i musiken, ett och ett, under styckets gång. Här tillskrivs de det musikaliska värde gamla kylskåp så länge förtjänat.

Föreställningar.

Hanna Hartman - Svenska ljudkonstnären och kompositören Hanna Hartman har utvecklat ett helt eget språk genom vilket hon skapar musikaliska verk som enbart bygger på fältinspelningar som hon gjort runt om i världen.