Henrik Olsson

Född 1975 i Kyrkhult, en liten industriort i södra Sverige.
Har studerat trummor, klassiskt slagverk, improvisation och komposition vid Göteborgs Musikhögskola och erhöll sin master 2001. Henrik rör sig fritt mellan noterad musik och fria improvisationer.

Funktion i RM: musiker, organisatör, producent, konstnärlig ledning

Projekt.

Evenemang.

Henrik Olsson © Mikhail Pedan