Johan Arrias

Johan Arrias © Mikhail Pedan

Johan är en saxofonist och klarinettist verksam inom fältet improviserad, experimentell och nutida musik. Han dekonstruerar och fragmentiserar traditionella spelsätt för sitt instrument genom extended techniques och prepareringar, betraktande varje enskilt ljud som en autonom enhet. 

Lisa Ullén

Lisa Ullén © Mikhail Pedan

Född i Seoul, Korea, men uppväxt i norra Sverige och numera bosatt och verksam i Stockholm. Utexaminerad från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där hon studerade klassiskt piano men har sedan slutet av 90- talet helt ägnat sig åt improvisationsmusik inom så väl frijazz, nutida konstmusik samt experimentel musik.