Lisa Ullén

Lisa Ullén © Mikhail Pedan

Född i Seoul, Korea, men uppväxt i norra Sverige och numera bosatt och verksam i Stockholm. Utexaminerad från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där hon studerade klassiskt piano men har sedan slutet av 90- talet helt ägnat sig åt improvisationsmusik inom så väl frijazz, nutida konstmusik samt experimentel musik.

Funktion i RM: musiker, organisatör, producent, konstnärlig ledning

Projekt.

Evenemang.

Lisa Ullén © Mikhail Pedan